Lars Nordstierna

Biträdande professor; Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Lars Nordstiernas forskargrupp arbetar med karaktärisering och materialutveckling inom yt- och kolloidkemi. Karaktäriseringen baseras ofta på tillämpning av olika NMR-tekniker, som sträcker sig från fasta tillståndet (t.ex. molekylär riktning i fibrer) och diffusometri (t.ex. molekylär aggregering i lösning) till högupplösta metoder (t.ex. kvantifiering av multifunktionaliserade polymerer). Ur ett materialperspektiv är molekylära och supramolekylära egenskaper, för material från biomassa, ett primärt intresse där cellulosa ofta är utgångspolymeren. Ett annat, men också kombinerat, intresseområde är formulering av och fysikaliska egenskaper hos mikrokapslar för att uppnå kontrollerad frisättning av aktiva substanser från ytmaterial eller fibrillära material.
Lars Nordstierna är studierektor för forskarskolan materialvetenskap samt grundutbildningskoordinator på institutionen. Han är examinator och/eller lärare i Kolloider och polymerer (KTK106), Yt- och materialkemi (KTK116), Materiallära (LKT280), Ytkemi (KTK095), Individuell projektkurs i materialkemi (KBT305), Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik (KBTX10) och olika typer av examensarbeten (KBTX11, KBTX12, KBTX61).
​Doktorander
Viktor Eriksson
Leo Svenningsson
Cedrik Wiberg
Postdok
Alexander Idström
Koyuru Nakayama (med start våren 2020)

Biträdande handledare för doktorander Sanna Björkegren och Anna Peterson. Biträdande värd för postdok Mohammad Hasani.

Tidigare gruppmedlemmar
Hashem Alwardi, kandidatexamen 2017
Hanna Andersson, masterexamen 2015
Kim Andersson, masterexamen 2014
Markus Andersson Trojer, postdok 2012-2013
Alina Beer, masterexamen 2017
Jonatan Bergek, doktorsexamen 2017
Lorenz Bock, masterexamen 2015
Sara Carlsson, masterexamen 2015
Victoria Davidsson, kandidatexamen 2016
Gaêlle-Sêta El-Achkar, kandidatexamen 2016
Viktor Eriksson, masterexamen 2019
Gustav Eriksson, masterexamen 2018
Hilary Fabich, gäststudent 2012
Yuan Fang, postdok 2018-19
Francois Feidt, masterexamen 2009
Nancy Figueroa, gäststudent 2016
Lukas Hansen, kandidatexamen 2017
Anna-Karin Hellströmdoktorsexamen 2019
Alexander Idström, doktorsexamen 2015
Simon Isaksson, projektanställd 2013
Petrus Jakobsen, masterexamen 2019
Magnus Jarl, kandidatexamen 2017
Emil Lukasiewicz, masterexamen 2019
Jules Mistral, gäststudent 2019
Alberta Mok, projektanställd 2011-2012
Hanna de la Motte, postdok 2013-2015
Alireza Movahedi, gäststudent 2008
Walida Somsri, kandidatexamen 2018
Szilvia Vavra, masterexamen 2017
Åsa Östlund, postdok 2012-2014

Biträdande handledare för doktorander Anders Johnson, Mariam Masuda, Alberta Mok, Negin Yaghini och Åsa Östlund. Biträdande värd för postdok Mohammad Mizanur Rahman. Biträdande handledare för masterstudenter Viktor Bernander, Simone Creci, Charlotte Cronquist, Alice Flodin, Fredrik Hallberg, Alberta Mok, Fabian Olsson, Anna Peterson och Lisa Åkerlund. Biträdande handledare för kandidatstudenter Eliza Farmand och Sofia Holmberg.

Publicerad: to 02 apr 2020.