Lars Hellberg

Senior Lecturer, Kemisk fysik, Institutionen för fysik

Min roll som universitetslektor består av flera komponenter enligt följande (2019):
Undervisning: 35 - 45%
Föreståndare för fysiks övningslab (FÖL): 30%
Anställningskommittén (AK): 15%
Teknisk support till avdelningen för kemisk fysik.
Own research: 10%

Mina forskningsintressen omfattar:
Ytfysik
Laddningsöverföring vid molekyl-yt-reaktioner.
Applicering av nanoplasmonik vid katalysforskning.
Labundervisning.

FYD302 LabVIEW-programmering (15 hp) (Föreläsare och examinator)

TIF083 Experimentell fysik 1 – mätteknik (9 hp)  (Föreläsare och examinator)

FYD102 ​Elektronik 2: Analog elektronik (Föreläsare och examinator)

Sidansvarig Publicerad: on 28 okt 2020.