Krister Holmberg

Professor emeritus; Institutionen för kemi och kemiteknik, Avdelningen för tillämpad kemi

Jag har genom åren forskat inom områdena tensiders kemi, reaktioner i mikroemulsioner och andra mikroheterogena media, inkapsling av aktiva substanser, nanomaterial och bioteknologisk ytkemi. Tonvikten har legat på att förstå ytaktiva ämnens roll i olika formuleringar samt på utveckling och karakterisering av nya ytaktiva ämnen. Mycket av forskningen har drivits tillsammans med företag. Jag har varit involverad i projekt inom en rad olika fält såsom specialkemi, läkemedel, kosmetik, tvättmedel, färger, massa och papper, mineralflotation och oljeutvinning.
Jag är ledamot av tre akademier: IVA, KVA och KVVS.

Vinn Excellence Center SuMo Biomaterials

Linnaeus Centre Supra

Tensider, mesoporösa material, organisk syntes, bioorganisk syntes, lipas, kontrollerad frisättning

Sidansvarig Publicerad: må 12 sep 2022.