Krister Holmberg

Professor emeritus; Kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg är professor i ytkemi. Hans forskning omfattar nya tensider, organiska och bioorganiska reaktioner i organiserade medier såsom mikroemulsioner och suspensioner av mesoporösa material samt controllerad frisättning av aktiva substanser. Han har nära kontakt med flera företag. Han är medlem av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället (KVVS). År 2000 mottog han l'Ordre National du Mérite au grade de Chevalier.
Surface Chemistry (master course), KTK095

Vinn Excellence Center SuMo Biomaterials

Linnaeus Centre Supra

Tensider, mesoporösa material, organisk syntes, bioorganisk syntes, lipas, kontrollerad frisättning

Publicerad: on 03 okt 2018.