Kjell Saebbö

Instruktör/Forskningsingenjör på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för teknisk support

Kjell är instruktör/forskningsingenjör och drivande i utvecklingen och uppbyggnaden av Tracks, en storsatsning på spårkurser för studenter och alumner.
Han är forskningsingenjör i Revere (Chalmers Resource for Vehicle Research) där det forskas på autonoma fordon.
Som instruktör på Maritima Studier utbildar han i sjösäkerhet, sjömanskap och maskinsystem.
Han är ansvarig för brandutbildningar på Chalmers samt instruktör i HLR/AED. Dessutom har han en viktig roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet på M2.
Kjell har en bakgrund som militär i amfibiekåren där han arbetade ombord på örlogsfartyg.

Sidansvarig Publicerad: to 04 feb 2021.