Kavan Javanroodi

Doktor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik,
Byggnadsteknologi, Infrastrukturfysik

Kavan är postdoc med bakgrund inom högpresterande Arkitektur vid avdelningen för byggnadsteknologi, forskargrupp Infrastrukturfysik, vid Chalmers. Han var tidigare en forskare vid avdelningen för byggnadsfysik vid Lunds universitet, där han fokuserade på att utveckla optimeringsmetoder för att utforma högpresterande byggnader i olika stadsmiljöer.

Vid Chalmers tekniska högskola utvecklar Kavan lösningar för klimat "resilient" energiprestanda i urbana områden som en del av ett ERA-Net-projekt, med titeln "Flexibilitet i energysystemets integration- konceptutveckling, demonstration och replikerbarhet ". Fokus ligger på att undersöka klimatmotståndskraften hos energisystem i stadsområden och deras känslighet för klimatförändringar och extrema förhållanden vid urbana mikroklimat, genom att kombinera numeriska såväl som experimentella metoder.

​​​​
​Chalmers styrkeområden:
Energi

Sidansvarig Publicerad: fr 27 sep 2019.