Karin Mannerstedt Berg

Tekniklektor

Karin Mannerstedt Berg arbetar som Tekniklektor inom transportjuridik och transportsäkerhet och har varit anställd på Chalmers sedan 2015. Arbetsuppgifterna är undervisning, utveckling av kurser och arbete med extern utbildning, inom t ex säkerhet och skydd för sjöfarten, risk management, logistik och farligt gods. Tjänsten innefattar också engagemang i projekt, samverkan med andra aktörer och remissarbete. Karin är jurist och har tidigare anställningar från Räddningsverket, Rikspolisstyrelsen och egen juridisk byrå i bagaget.

Sidansvarig Publicerad: ti 06 dec 2016.