Karin Jonsson

Forskare

Karins forskningsintresse handlar om kolhydrater och hälsa, med fokus på nyttiggörande. Hon är projektledare för uppstarten av ett offentligt-privat partnerskap inom fullkorn, med aktörer från hela samhället. Fullkorn är en av de viktigaste kostfaktorerna för att minska risken för våra folksjukdomar - men endast en av tio äter tillräckligt. Partnerskapets syfte är att, med vetenskaplig förankring, öka fullkornsintaget i befolkningen genom accelererad innovation och kommunikation kring fullkorn. Parallellt koordinerar Karin Nordic Rye Forum, en plattform för forskning och innovation inom råg och hälsa i Norden. Karin leder även ett forskningssamarbete tillsammans med Nobel Prize Museum där ungdomars attityder och inställning till mat, hälsa och kolhydrater undersöks. Projektet syftar till att ge underlag till vad som krävs för att få till stånd faktiska förändringar i ungdomars matvanor.

Karin disputerade hösten 2016 på nutritionell exponering tidigt i livet och allergiutveckling, med material från ”Bondgårdsflorastudien”. Karin hade även ansvar för kosten i NICE-studien som även den delvis handlar om nutritionens betydelse för allergiutveckling.

Sidansvarig Publicerad: må 27 apr 2020.