Kamilla Kohn Rådberg

Forskare, Teknikens ekonomi och organisation

Kamilla arbetar som forskare vid avdelningen Entrepreneurship and Strategy.

Från svenska ambassaden i Washington DC till Chalmers (chalmers.se 121003)

Nu förstärks Institutionen för teknikens ekonomi och organisation med nyrekryterade Kamilla Kohn Rådberg. Kamilla kommer att leda ett projekt som syftar till att utvidga Chalmers Entreprenörskola.

Sidansvarig Publicerad: må 23 maj 2016.