Josefin Borg

Doktorand

Josefin Borg doktorerar på energieffektivitet inom sjöfarten. Utifrån plattformen Sweship Energy studerar hon kunskapsutbytets roll för omställningen av en bransch mot hållbarhet. Hon är samfinansierad av institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers och Föreningen Svensk Sjöfart (genom projektpengar av Energimyndigheten och Sjöfartsverket).
Undervisar i hållbar utveckling, miljösystemanalys och miljöledning.

Publicerad: må 18 feb 2013. Ändrad: ti 21 nov 2017