Jonathan Weidow

Docent, Institutionen för fysik
Programansvarig civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik

Jag har uppdraget som programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik. Detta innebär bland annat att jag leder utbildningsprogrammet och ansvarar för att utbildningsplaner och kursplaner motsvarar utbildningens mål.

I min forskning undersöker jag olika materials uppbyggnad och försöker koppla denna till dess egenskaper. Jag är bland annat intresserad av material som används i skärande bearbetningsapplikationer och gruvdrift.

De kurser jag är ansvarig för är TIF275, Fysikingenjörens verktyg, vilket är den första fysikkursen i civilingenjörsutbildningen i Teknisk fysik, och LGTK65, Teknik 6 för gymnasielärare, vilket är den sista ämneskursen för ämneslärarprogrammet i teknik vid Göteborgs universitet.

Sidansvarig Publicerad: ti 13 okt 2020.