Jonathan Edgardo Cohen

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Spatial Morphology Group

Jonathan Cohen är kandidat i stadsinformatik och analytik och medlem i rumslig morfologi gruppen (SMoG) sedan 2019. Han har en BA i ekonomi och tjänat sin Msc i Urban Economics i 2017 på Torcuato Di Tella University (UTDT), i Buenos Aires, Argentina. Under 2018 studerade han vid UCL där han avslutade sin andra MSc på Smart Cities och Urban Analytics (CASA). Innan han började sin Phd, har han arbetat som transport och urban mobilitetskonsult mellan 2014 och 2017. Mellan 2012-2015 arbetade han vid Forskningscentret för Urban Policy and Housing (CIPUV) vid UTDT med inriktning på kopplingarna mellan hemägande, informalitet och markanvändningsregler. Han är intresserad av hållbarhet, rörlighet, informalitet och hur ny teknik kan användas för att förbättra stadskvaliteten i livet.
​Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: on 29 maj 2019.