Jonas Wodelius

Instruktör och kompetensområdesledare - sjöfart på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Jonas läste sjökapten på Chalmers 1998–2001. Han jobbade sedan på roro-båtar i feedertrafik i Europa.
2008 gick han iland och jobbade med ISM och kvalitet för att 2010 gå till sjöss inom offshore. Där jobbade han på supply- och konstruktionsfartyg till 2015 då han återvände till Chalmers för att bli instruktör med fokus på navigationssystem och sjövägsregler.
Jonas sitter med i Svensk Elstandards grupp för utveckling av standarder för bryggutrustning.
Jonas är också kompetensområdesledare för sjöfart med huvuduppgift att koordinera Chalmers fortbildningskurser för sjöfartsbranschen.
​Navigationssystem och sjövägsregler

Sidansvarig Publicerad: ti 20 apr 2021.