John Dahl

Industridoktorand, Elektroteknik

John är industridoktorand i forskargruppen Mekatronik, i samarbete med Zenuity. Hans forskning fokuserar på aktiv trafiksäkerhet och estimeringstekniker, i synnerhet inom riskbedömning och beslutsfattande i kollilsionsundvikande styrande system.

Publicerad: to 21 mar 2019.