Johanna Takman

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Johanna är industridoktorand inom området miljöekonomi vid avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi. Hennes forskning fokuserar på frågor som berör styrmedel och åtgärder för att minska växthusgasutsläpp och andra skadliga effekter från godstransportsektorn. Bland annat berör forskningen frågor om hur vi kan bidra till en
ökad andel förnybar energi i transportsektorn samt en överflyttning till mer energieffektiva trafikslag.

Sidansvarig Publicerad: må 27 sep 2021.