Johanna Merisalu

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Johanna är doktorand på avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi. Johanna genomför sina forskningsstudier inom projektet ”Beslutsanalys för hantering av hydrogeologiska risker i undermarksbyggande i urban miljö”. Detta projekt är ämnesövergripande mellan geologi, hydrogeologi och riskhantering. Målet med forskningen är hållbar hantering samt kommunikation av hydrogeologiska risker vid undermarksbyggande.

  • Hydrogeologi och geoteknik BOM 325/370   
  • Geological and geotechnical site characterization ACE045   
  • Teknisk geologi BOM200 

Sidansvarig Publicerad: fr 05 apr 2019.