Jiaming Wu

Forskare vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Väg och trafik

Jiaming Wu är forskare vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad, Chalmers. Hans forskningsintressen inkluderar samarbetsstyrning av automatiserade fordon, signaliserad korsningskontroll och framväxande mobilitet som ett servicesystem. Jiaming är nu ledare för och involverad i flera forskningsprojekt gällande kollektivtrafiksystem, automatiserad fordonsstyrning och modulära autonoma bussar.

Han har publicerat flera forskningsartiklar i högklassiga tidskrifter som TR-Part A, TR- Part B, TR- Part C och CACAIE.
​ACE050 Transportteknik
ACE055 Avancerade transportsystem

Sidansvarig Publicerad: on 26 maj 2021.