Jennifer Ekholm

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Jennifer Ekholm är doktorand vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Processteknik för avloppsvattenrening, på Chalmers.

Hon forskar kring biologisk avloppsvattenrening, med tekniken aerobt granulärt slam (AGS). Det är en är innovativ, kompakt och energieffektiv avloppsreningsteknik. Målet med projektet är att ge ett vetenskapligt underlag för tillämpning av AGS i Sverige samt att öka kunskapen om granulering och aeroba granuler vid låga temperaturer. Resultaten är relevanta för samhället i framtiden, då vi kommer ha hårdare reningskrav, ökad befolkning och centralisering.

Sidansvarig Publicerad: ti 31 jan 2023.