Jari Kinaret

Professor, Kondenserad materie- och materialteori, Institutionen för fysik

Jari Kinaret är född i (Gamla-) Karleby på finska Österbotten. Han blev fil. mag. i teoretisk fysik I 1986 och civ. ing. i elektroteknik, båda vid Uleåborgs universitet, innan han flyttade till USA där han 1992 doktorerade i fysik vid MIT. Sedan 1995 är han verksam I Göteborg, numera som professor. Hans forskning fokuserar på teoretiska studier av elektroniska och mekaniska fenomän på nanometerskalan, senast i system som består av kol nanorör eller grafen.​ Sedan 2013 leder han det stora europeiska forskningsprojektet Graphene Flagship.
​ 

Sidansvarig Publicerad: on 21 okt 2020.