Ida Järlskog

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Ida är anställd på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och är industridoktorand på avdelningen för Geologi- och geoteknik på Chalmers inom forskargruppen teknisk geologi. Ida genomför sina forskningsstudier i FORMAS-projektet ”Belastning och lösningar för trafikrelaterade persistenta organiska föroreningar
(POP) och mikro/nanoplaster”. Forskningen fokuserar på partiklar från vägtrafiken och det huvudsakliga syftet med projektet är att få en ökad kunskap om mikroplast, organiska miljögifter och tungmetaller från väg- och däckslitage.
​Teknisk Geologi, BOM200

Sidansvarig Publicerad: må 15 feb 2021.