Henrik Klein Moberg

Doktorand, Kemisk fysik, institutionen för fysik

Min forskning handlar om att analysera komplex data inom nanospektroskopi med hjälp av AI. Huvudprojektet handlar om att korrelera optisk aktivitet hos individuella nanopartiklar till deras yt-tillstånd.

Sidansvarig Publicerad: on 09 dec 2020.