Helen Galfi

Adjungerad Doktor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Helen Galfi är adjungerad Doktor vid avdelningen för Vatten miljö teknik (WET). Som forskningskoordinator och dagvattenspecialist vid Göteborgs stad, möjliggör och skapar hon samarbetsytor mellan staden och universitet inom dagvattenkvalitet, inoovativa reningstekniker och smart miljöövervakning. Helen är anställd vid Göteborg Stad, avdelningen för dagvatten och skyfall sedan 2017, där hon är ansvarig för miljöövervakning, utvecklingsagendan inom dagvatten så som extern bidragsfinansiering samt handledning och gemensamt exjobbprojekt med Chalmers.
Hållbar VA-teknik
Galfi, H., Österlund, H., Marsalek, J. & Viklander, M. (2016). Indicator bacteria and associated water quality constituents in stormwater and snowmelt from four urban catchments. Journal of Hydrology. 539:125–140.

Galfi, H., Österlund, H., Marsalek, J. & Viklander, M. (2016). Mineral and Anthropogenic Indicator Inorganics in Urban Stormwater and Snowmelt Runoff: Sources and Mobility Patterns. Water, Air and Soil Pollution .228(7), 263.

Galfi, H., Nordqvist, K., Sundelin, M., Blecken, G-T., Marsalek, J.&Viklander, M. (2014). Comparison of indicator bacteria concentrations obtained by automated and manual sampling of urban stormwater runoff. Water, Air and Soil Pollution .225 ,9, 265.
​​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 14 jun 2021.