Hans-Olof Andrén

Seniorprofessor, Mikrostrukturfysik, institutionen för fysik

Min forskning avser mikrostrukturen hos främst metalliska material, som jag studerar med högupplösande mikroskopi och mikroanalys. Huvudmetoder är elektronmikroskopi och atomsondstomografi, och avsikten är att förstå hur mikrostrukturen utvecklas vid materialframställning och användning, och hur den bestämmer materialets egenskaper. Jag studerar verktygsmaterial (hårdmetall, nötningssbeständiga skikt), varmhållfasta stål och zirkoniumlegeringar. Jag samarbetar nära med forskare inom atomistisk modellering (prof. Göran Wahnström, Fysik och prof. Itai Panas, Kemi och kemiteknik).
Doktorandkurserna “Deformationsmekanismer i kristallina material” och “Atomsondstomografi”

Sidansvarig Publicerad: fr 24 jan 2020.