Govindan Induchoodan

Doktorand, Fysik, Nano- och biofysik (anställd på Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi)

Govindan Induchoodan arbetar med grafenförstärkta asfaltsvägar. Han använder grafen för att öka materialegenskaperna hos bindemedelsmaterialet och därigenom förbättra vägens livslängd och prestanda. Hans forskning finansieras av den norska motsvarigheten till Trafikverket, Statens Vegvesen, genom projektet Ferjefri E39.

https://www.linkedin.com/in/govindan-induchoodan-04713410b/
​BOM065 Material Performance

Sidansvarig Publicerad: må 18 maj 2020.