Fayas Malik Kanchiralla

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

Fayas Malik Kanchiralla är doktorand och arbetar tillsammans med forskargruppen Maritim miljövetenskap och fokuserar forskningen på bedömning av kolfritt bränsle för framtida sjöfart. Han deltar för närvarande i HyMethShip projektet (https://www.hymethship.com/) och Hydrogen, ammonia and battery-electric propulsion for future shipping (https://www.lighthouse.nu/)

Han tog magisterexamen i energi- och miljöteknik vid Linköpings universitet och har arbetat där som forskningsassistent i 1 år. Han har också 8,5 års industriell erfarenhet inom tillverkning från kraftproduktionsföretag.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.