Ezra Haaf

Doktor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Ezra är doktor vid avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi. Hans forskning fokuserar på utveckling av data-drivna och numeriska metoder inom hydrogeologi och teknisk geologi. Målsättningen är hållbar hantering av grundvattenrelaterade frågeställningar i lokal och regional skala. Forskningsfrågorna är till exempel (i) prediktering i områden med bristande underlag för hantering av grundvattenresurser, and (ii) analys och tillskrivning av grundvattenstörningar i infrastrukturprojekt.
​ACE080, ACE045, BOM200, FACE002 

Sidansvarig Publicerad: må 27 dec 2021.