Eva Albers

Senior forskare, Biologi och Bioteknik, Industriell Bioteknik &
Utbildningssekreterare, Chalmers verksamhetsstöd, student- och utbildningsavdelningen

Eva Albers är senior forskare vid Industriell bioteknik och utbildningssekreterare för civilingenjör och master programmen i bioteknik samt master programmen i kemiteknik och nanoteknik.
Hennes huvudsakliga forskningsintresse är att studera metabolism och mikrobiell fysiologi på olika nivåer för mikroalger vid standardiserade laboratorieförhållanden och vid förhållanden relevanta för industriella processer. Ytterligare ett intresse är att utveckla bioraffinaderiprocesser för tång och mikroalger. I studierna används ett brett spann av tekniker och angreppsätt från klassiska mikrobiella och biokemiska redskap till systembiologi och matematisk modellering.
KBT016 Biochemistry and biotechnology (TIKEL-2) Kurs ansvarig
Bachelor projects at K and BIO departments, Coordinator and examiner
KBT185 Chemistry, advanced course (ZBASS-1)

Sidansvarig Publicerad: to 26 sep 2019.