Elly Lucia Gaggini

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Elly Gaggini är doktorand vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Dagvatten och förorenade material i den urbana miljön, Chalmers.

Trafik och vägdagvatten tros vara betydande källor till mikroplaster i den marina miljön, men det finns stor okunskap kring förekomst och spridning av mikroplaster i dagvattensystem.

Med hjälp av numeriska modeller, såsom beräkningsströmningsdynamik (CFD) och hydrodynamiska modeller, syftar Ellys projekt till att undersöka processerna som styr transporten av mikroplaster i dagvattensystem.

Resultaten av forskningen kan användas för att förstå förekomst och spridning av mikroplaster, samt föreslå förebyggande åtgärder för att undvika att dessa föroreningar transporteras vidare ut i recipienter.

Projektet finansieras av FORMAS och Statens vegvesen.
Vattenresurser och hydraulik (BOM270)
Vattensystem och modellering (ACE085)

Sidansvarig Publicerad: må 15 feb 2021.