Elias Hartvigsson

Forskare, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Elias Hartvigsson är forskare på avdelningen för energiteknik. Han disputerade 2018 på Chalmers på avdelningen för elteknik. Hans avhandling berörde problem och komplexitet för operatörer av små ö-nät inom landsbygdselektrifiering i utvecklingsländer. Hans nuvarande forskning rör koppling mellan ökad mängd varierbar förnyelsebar energi och olika typer av åtgärdspaket, med fokus på Sverige och Europa.

Sidansvarig Publicerad: to 26 aug 2021.