Eleni Gerolymatou

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Geoteknik

Eleni är docent vid avdelningen för geologi och geoteknik och ingår i forskargruppen geoteknik. Hennes forskning är inriktad på bergteknik och bergbyggnad, men hon har också arbetat med jordmekanik. Hon är intresserad av fysikbaserad modellering, med tyngdpunkt på energibaserade metoder. Hon har också erfarenhet från finita- och diskreta element modellering liksom från laboratorietester av berg. Hennes forskning inriktar sig framför allt på anisotropi, lokalisering av deformationer och därmed tillhörande fenomen.

Publikationslista

Sidansvarig Publicerad: fr 05 apr 2019.