Christophe Demaziere

Professor, Subatomär, högenergi- och plasmafysik, Institutionen för fysik

Professor Demazière leder DREAM-gruppen på Chalmers (Deterministic REactor Modelling). DREAM är en tvärvetenskaplig grupp med kompetens inom neutrontransport, strömningslära, värmeöverföring och numeriska metoder. Syftet med gruppen är att utveckla framtida state-of-the-art-tekniker för att modellera kärnreaktorer, vilket bidrar till förbättrade simuleringsverktyg och ökad säkerhet. Prof. Demazière föreläser i kurser inom fysik och modellering av kärnreaktorer. Dessa kurser hanterar de olika fysikaliska- och flerskaliga processerna i sådana system. Han är medlem i American Nuclear Society.
CORTEX – CORe monitoring techniques and EXperimental validation and demonstration – European Commission support

ESFR-SMART – European Sodium Fast Reactor Safety Measures Assessment and Research Tools – European Commission support

 
SEALION – Seaborg External multiphysics Architecture for Licensing and Ip development Of Nuclear reactors – VINNOVA support


 
Tidigare projekt:
DREAM4SAFER - Development of REvolutionary and Accurate Methods for Safety Analyses of Future and Existing Reactors
DEMO-JHR - DEterminisic Modelling of the Jules Horowitz Reactor
FIRE - FIne mesh REactor modelling
X-TREAM ​- neXt generation numerical Techniques for deterministic REActor Modelling

 
Böcker
Handbook of nuclear engineering - Vol. 3: Reactor Analysis​ (contributing author)​

Sidansvarig Publicerad: ti 27 okt 2020.