Christian Forssén

Professor, Subatomär, högenergi och plasmafysik, Institutionen för fysik

Christian Forssén är Professor i teoretisk fysik vid avdelningen för Subatomär fysik och plasmafysik på Institutionen för fysik. Han har varit ledamot i Sveriges Unga Akademi och är invald hedersmedlem i American Physical Society.

Christian forskar inom teoretisk kärn- och partikelfysik. Han vill bland annat besvara frågor som: Hur uppkom våra grundämnen och varför finns det mycket av vissa och få av andra? Vad är egenskaperna hos en neutronstjärna och hur förhåller den sig till annan kärnmateria? Kan vi använda kärnfysikaliska processer för att förstå mer om vårt universum, till exempel förekomsten av mörk materia?

Christian använder teoretiska metoder (som effektiv fältteori och kvantmekanisk mångkropparsteori), avancerade beräkningsverktyg (som till exempel maskininlärning) och högpresterande superdatorer (både nationellt och internationellt) för att angripa grundvetenskapliga frågeställningar.

Fullständiga publikationslistor och bibliometri är tillgängliga via profilsidan på Google scholar eller via inSPIRE.

Läs mer om Christians forskning på hemsidan för forskargruppen Teoretisk subatomär fysik (på engelska).
TIF285 - Bayesiansk dataanalys och maskininlärning​

Christian har också handlett över 80 kandidatstudenter och 15 masterstudenter. En lista med genomförda kandidat- och masterprojekt finns på Teoretisk subatomär fysiks hemsida.

Sidansvarig Publicerad: on 08 dec 2021.