Charlotte Svensson Tengberg

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, Byggnadsfysikalisk modellering

Charlotte Svensson Tengberg arbetar med ett projekt kring metodik för undvikande av serieskador vid införande av ny teknik inom byggbranschen. Syfte är att, med utgångspunkt i nuvarande arbetssätt, undersöka möjligheter att minska risker kopplade till seriefel av funktion (byggfysik) vid införande av nya material och konstruktioner i byggbranschen. Projektet finansieras av SBUF. ​
​Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad

Projekt: 
Metodik för undvikande av serieskador

Sidansvarig Publicerad: on 29 maj 2019.