Cecilia Burzio

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten miljö teknik

Cecilia är doktorand vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Processteknik för avloppsvattenrening, på Chalmers.
Hennes forskning kretsar kring reduktion av läkemedelsrester och hygienprodukter i avloppsvatten via biologiska behandlingsprocesser. Det huvudsakliga målet av projektet är att ge förståelse av läkemedelsrester och andra organiska föroreningar i aerobt granulärt och suspenderat aktiv slam samt de operationella strategier för optimering av borttagning. Forskningen kommer att fortsätta i samarbete med det Tekniska Universitetet av Danmark (DTU).


Sidansvarig Publicerad: to 15 aug 2019.