Caroline Ferning

Koordinator på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för verksamhetsstöd

Caroline är koordinator för branschprogrammet Hållbar sjöfart. Caroline ansvarar för Lighthouse workshops och seminarier samt för Lighthouse traineeprogram. Caroline stöttar också Lighthouse kansli, styrelse och programkommitté. Caroline har utöver detta ansvar för Lighthouse administration.

Sidansvarig Publicerad: to 28 okt 2021.