Björn Wickman

Docent, Kemisk fysik, Institutionen för fysik

Min forskning finns i fälten elektrokatalys, fotoelektrokemi och ytreaktioner for miljö- och hållbara energitillämpningar. Arbetet omfattar studier av elektroder och katalysatormaterial för lågtemperaturbränsleceller (PEMFC), fotoelektrokemisk vätgasproduktion och elektrolys för att tillverka förnybara bränslen samt projekt för vattenrening. Genom att designa välkontrollerade modellsystem i kombination med kraftfulla karakteriseringstekniker så kan man öka kunskapen om en rad viktiga elektrokemiska system.

- Miljöfysik (TIF075)

- Nanotechnology for sustainable energy (TIF165)

- Energy related materials (TIF260)

- Catalytic Emission Control

- Teknik för lärare (LLTK60)

- Teknik som skolämne, del 2 (LTK020)

- Teknik 2 för gymnasielärare (LGTK20)

- Teknik 2 för lärare åk 7-9 (L9TK20)

- Teknik för lärare i gymnasieskolan (LLTK90)​

ResearcherID:   A-6556-2011

Orcid ID: orcid.org/0000-0001-7119-9529

Sidansvarig Publicerad: on 28 okt 2020.