Bengt Johansson

Forskningsprofessor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för förbränning och framdrivningssystem

Prof. Bengt Johansson forskar på förbränning i motorer. Målet är att minimera miljöpåverkan av transporter genom att utveckla en energiomvandlare med avgasutsläpp som är under omgivningsluftens koncentration samtidigt som den ger försumbara utsläpp av klimatgaser. Användandet av bio och e-bränslen är här mycket viktigt ihop med vätgas. Det personliga målet är en förbränningsmotor med 60 procent verkningsgrad. Prof. Johansson började som föreståndare för CERC januari 2021.

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jan 2021.