Anna Ohlin Saletti

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Anna Ohlin är anställd på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad och är industridoktorand på avdelningen för Geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi. Anna genomför sina forskarstudier inom forskningsprogrammet Mistra InfraMaint och projektet ”Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut”. Forskningen fokuserar på att hitta en hållbar nivå för tillskottsvatten och förväntas leda till ett förbättrat beslutsunderlag, effektivare ledningsnätsförvaltning och rening i avloppsreningsverk samt minskad risk för översvämningar och bräddning av orenat avloppsvatten.

Sidansvarig Publicerad: må 09 sep 2019.