Ann-Sofie Sandberg

Professor,
Biologi och Bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Det huvudsakliga temat i professor Ann-Sofie Sandbergs forskning är användning av biologiska tekniker för att förbättra näringsegenskaper eller fysiologisk funktion hos livsmedel eller livsmedelskomponenter. Det inbegriper utveckling av analysmetoder liksom in vitro och in vivo modeller för att bestämma biotillgänglighet av näringsämnen (främst mineraler) och bioaktivitet av ämnen i livsmedel. Genom väl designade kostinterventionsstudier i djur och människa studerar hon hur bioaktiva ämnen i främst marina livsmedel påverkar riskfaktorer för hjärt kärlsjukdom, åldrande processen, utveckling av allergi och de molekylära mekanismerna bakom. Hennes forskning länkar samman livsmedelsvetenskap med medicinsk fakultet.

Sidansvarig Publicerad: må 17 jun 2019.