Anders Lennartsson

Doktor; Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Anders Lennartson disputerade vid Göteborgs universitet 2009. Efter en postdoctjänst vid Syddansk universitet i Odense flyttade han till Dr. Kasper Moth-Poulsens forskargrupp vid Chalmers. Hans nuvarande projekt rör syntes av metallorganiska föreningar för lagring av solenergi.
An Iron(III) Iodosylbenzene Complex: A Masked Non-heme FeVO
A. Lennartson and C. J. McKenzie
Angew. Chem. Int. Ed. 2012 DOI: 10.1002/anie.201202487.
 
A different approach to enantioselective organic synthesis: absolute asymmetric synthesis of organometallic reagents
A. Lennartson, S. Olsson, J. Sundberg, M. Håkansson, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 3137-3140.
 
Total spontaneous resolution of five-coordinate complexes
A. Lennartson, M. Håkansson, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 5869-5871.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.