Ali Mohammadi

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonssäkerhet

Ali Mohammadi är doktorand på enheten för trafiksäkerhetsanalys och olycksprevention inom avdelningen för fordonssäkerhet på Chalmers. Han har en magisterexamen i transportteknik från Teheran Polytechnic. Hans forskning är inriktad på den mänskliga interaktionen med automatiska fordon vid korsningsscenarier och ligger inom EU-projektet SHAPE-IT. Hans forskning syftar till att undersöka interaktion mellan fordon och cykel och utveckla beteendemodeller för att förutsäga cyklistens beteende. Med dessa modeller kan automatiserade fordon göra säkra och pålitliga manövrer när de stöter på cyklister.

Sidansvarig Publicerad: ti 23 feb 2021.