Alexander Vladimir Conde Jacobo

Forskningsingenjör, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Geovetenskap och fjärranalys

Forskningsingenjör i forskargruppen Optisk fjärranalys. Hans forskning är inriktad mot utvecklingen och implementeringen av snifferinstrument och optisk fjärranalysteknik för att studera gasemissioner från vulkaner och luftföroreningar från fartyg. Han är involverad i designen av mätsystem, dataanalys och fältkampanjer i luften.
​För att se vilka projekt Alexander Vladimir Conde Jacobodeltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: ti 14 sep 2021.