Ahfaz Ahmed

Post doc på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för förbränning och framdrivningssystem

Ahfaz Ahmeds forskning ligger i skärningspunkten mellan motorer och bränslen och han är specialiserad på studier av bränsleegenskaper, kemisk kinetik och deras effekt på motorförbränning. På Chalmers arbetar Ahfaz med maskininlärning / artificiell intelligensbaserad optimering av dieselmotorer för nya förnybara bränslen. Hans mål är att göra mobiliteten mer hållbar med implementering av avancerad modellering och experimentteknik
A computational methodology for formulating gasoline surrogate fuels with accurate physical and chemical kinetic properties, Fuel 2015

Autoignition characteristics of oxygenated gasolines, Combustion and Flame 2017

Small ester combustion chemistry: Computational kinetics and experimental study of methyl acetate and ethyl acetate Proceeding of the combustion institute 2019
 

Sidansvarig Publicerad: ti 22 dec 2020.