Dmitrii Zhelezov

Doktorand, Matematiska vetenskaper

Jag är medlem av Diskret Matematik-gruppen. Jag är intresserad av kombinatorisk talteori och aritmetisk kombinatorik. I vidare mening är jag intresserad av kombinatoriska metoder i diskret sannolikhetsteori och geometri.
​Matlab övningsledare: TMV036, TMA044
Övningsledare: TMA044

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.