Yu Cao

Docent, avdelningen för Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap

Yu Cao arbetar med materialkaraktärisering med fokus på ytan och gränssnittsanalysen, med tonvikt på X-ray-fotoelektronspektroskopi (XPS) och Auger-elektronspektroskopi (AES) med ett provtagningsdjup på mindre än 10 nm. Hon fokuserar sin forskning på såväl tillämpade som grundläggande nivåer inom områdena metallurgi, mikroelektronik, beläggningar, korrosion, nanoteknik, tribologi, biomaterial och så vidare. Ett annat forskningsfokus är mekaniska beteenden hos metallkonstruktioner och korrelationen med mikrostruktur, temperatur och belastningsgrad.
Co-lecturer for courses “ Metal engineering”; “Mechanical performance of engineering materials”
Supervision for undergraduate, master and Ph.D students to complete thesis
Examiner for courses “ Physical Metallurgy”; “Mechanical Properties of Metals” (undergraduate program, China)
Teaching assistant for courses “Materials Technique”, “Metallic Materials” and “Materials Characterization and Failure Analysis”.

Sidansvarig Publicerad: on 02 sep 2020.