Yngve Hamnerius

Biträdande professor

Professor Yngve Hamnerius forskning omfattar huvudsakligen de biologiska effekterna av elektromagnetiska fält, samt fältmätningar och fältreduktion. Dessa interdisciplinära studier görs i nära samarbete med forskare från andra fakulteter. Kunskapen från forskningen används för att uppfylla miljökraven på elektromagnetiska fält vid kraftlednings- och järnvägsbyggen. Professor Hamnerius är ordförande i sektion K av SNRV (Svenska nationalkommittén för radiovetenskap). Han utför även konsultuppdrag, exempelvis miljökonsekvensanalyser, för myndigheter och industri.

​Miljö och elteknik

Bioelectromagnetics

​ 

Sidansvarig Publicerad: må 18 dec 2017.