Wolfgang Kropp

Professor/Forskargruppsledare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik

Wolfgang Kropp är professor vid avdelningen för teknisk akustik, samt viceprefekt forskning vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Han leder den vibroakustiska forskargruppen och är handledare och mentor för forskning inom interaktion mellan däck/vägbana, interaktion mellan hjul/räls, ljudplanering i stadsbebyggelse samt byggnadsakustik. Han är särskilt intresserad av strukturburet ljud och tidsdomänformuleringar inom akustik.
​Individual Preparation Course
Technical Acoustics I
Technical Acoustics II
Active noise Control
Measurement of Sound and Vibration
Introduction to Sound and Vibration

​Chalmers styrkeområden

Building Futures
Transport

Sidansvarig Publicerad: ti 06 jul 2021.