Wengang Mao

Biträdande professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för marin teknik

Wengang Mao bedriver forskning inom fartygsmekanik, såsom dynamisk fartygs strukturanalys, statistisk vågmodellering, maskininlärningsmodellering av fartygets manövrerbarhet och hastighetseffekt till sjöss och deras applikationer för reseoptimering och autonom sjöfart. Forskningsmålet är att utveckla innovativa åtgärder för att öka effektiviteten i sjöfarten och säkerställa strukturell säkerhet. Han har varit kommittémedlem i International Ship and offshore Structure Congress (ISSC) sedan 2012 i både miljö-, trötthets- och frakturkommittéer och teknisk medlem i International Society of Offshore and Polar Engineers.
  • SJO750 - Tillförlitlighetsanalys av marina konstruktioner
  • TME146 - Strukturdynamik vibrationskontroll
  • SJO367 - Forskningsmetod
  • FMMS050 - Statistiska metoder och maskininlärningsmetoder för ingenjörsmekanik
  • Examensarbeten​
http://orcid.org/0000-0002-7126-1254​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 27 apr 2021.