Gonzalo Montero Villar

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för strömningslära

Gonzalo påbörjade sin doktorandtjänst hösten 2016. Hans främsta forskningsområde är inom CFD och aeroakustik (CAA), specifikt för gasturbinmotorer inom flyg.

Sidansvarig Publicerad: fr 26 feb 2021.