Viktor Stenberg

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Viktor arbetar med fluidiserad bäddteknologi för en ny metod med generering och överföring av värme till endoterma processer som exempelvis vätgasproduktion via ångreformering. En alternativ processutformning genom tillämpning av OCAC (Oxygen Carrier Aided Combustion) med värmeväxling med reformeringstuber i en fluidiserad bädd utreds såväl som integrering med kemcyklisk förbränning (CLC). Arbetet innefattar simulering av processen som helhet och experiment i lab-skala.
För att se vilka projekt Viktor deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: må 21 aug 2017.