Ívar Örn Arnarsson

Industridoktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Ivar analyser grundläggande orsaker ut sena produktändringar. Hans projekt syftar till att öka produkternas kvalitet och sänka den totala produktutvecklingskostnaden. Projektdeltagare är Volvokoncernens Trucks Technology och Chalmers tekniska högskola. Utvecklingsprojekt för lastbilar kan pågå i flera år och vara variationsrika. Många beslut måste ändras under projektets gång , t.ex. på grund av uppkomsten av ny information. Det är väl känt att ändringar som görs i slutet på ett utvecklingsprojekt är kostsamma och kan orsaka förseningar. Ivars forskning syftar till att utveckla och genomföra strategier för att eliminera bakomliggande orsaker till sena ändringar i ett projekt, och att flytta återstående ändringar till tidigare faser. Grundläggande kunskaper för projektet är; BIG DATA analyser, produktutvecklingsmetodik och quality Six Sigma.

Styrkeområde Produktion

Sidansvarig Publicerad: fr 09 jun 2017.